Program

Akademi 

Keluarga Fitrah

Seminar
Keibubapaan
Bengkel Keibubapaan
Rundingcara Keibubapaan
Bimbingan Kekeluargaan

PARENTING MODULE

 • Konsep Keibubapaan Islam

 • Medidik  Anak-anak Sesuai Dengan Fitrah Mereka

 • Kesipan Ibubapa dalam Mendidik Anak-anak

 • Mendidik Anak-anan Umur  0 - 7 Tahun ( Kanak-kanak )
 • Mendidk Anak-anak Umur 8 -14 Tahun ( Awal Remaja )

 • Mendidik Anak-anak Umur 15 - 21 Tahun ( Remaja )

 • Komunikasi Berkesan Bersama Anak-anak

 • Menangani Konflik dengan Anak-anak

 • Bimbingan Ibubapa Mengurus Gajet Anak-anak

BIMBINGAN FARDHU A'IN

 • Tansin Solat

 • Fiqh Wanita : Tharah & Ibadah

 • Fiqh Wanita : Kerjaya & Keluarga

 • Aqidah Islam

 • Fiqh Pengurusan  Kehidupan & Kehartaan